Aktuality

Když jsem byl malý kluk, měly Roztoky tak 5,5 tis. obyvatel a s kapacitou sportovišť nebyl žádný problém. Sice jsme si s fotbalisty mohli nechat zdát o kvalitě nynějšího pažitu, ale zase jsme měli tréninkové hřiště v Žalově.
Teorie černé labutě hovoří o vysoce nepravděpodobné události, která nečekaně přijde a má velmi významný dopad na společnost. Těžko říct, zda Covid je klasická černá labuť a nebylo spíš jen otázkou času, kdy něco takové ve světě přijde.
Zveme vás na diskusní večer s místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalzerem 21.11.2019 od 19:00 na Městském úřadě Roztoky  

Program pro svobodné město: ODS 18+


 • Zrušením komunální daně za odpady ušetříme každému 600 Kč ročně

  Poplatek za odpady nelze spravedlivě stanovit, a proto navrhneme jeho úplné zrušení. Nejedná se totiž o poplatek, ale o komunální daň. Čtyřčlená roztocká rodina tak ušetří 2 400 Kč ročně.

 • Nechceme žít na dluh jako stát

  To znamená účelně investivat přednostně tam, kde je to skutečné povinností města -zejména infrastruktura, školy, školky a bezpečnost. Úvěry jsou možné jen na krátkodobé vykrytí investic.

 • Zásadní investicí příštích let budou školy a školky

  Nejen nové části školy základní, ale i MŠ Havlíčkova, stejně jako městská knihovna nebo vedlejší budova úřadu, jsou dávno za hranicí životnosti a jsou i bezpečnostním rizikem.

 • Všichni v Roztokách si v 21. století zaslouží opravenou silnici, chodník a kanalizaci

  Výstavba dopravní a technické infrastruktury byla vždy prioritou ODS, protože právě tato oblast je nezastupitelným úkolem obce.

 • Za svůj dům jste už zaplatili

  Chceme snížit daň z nemovitosti o třetinu a nevstoupíme do žádné koalice, která by prosazovala její zvýšení.

 • Zrušíme zákaz sekání trávy o nedělích a svátcích a další nesmyslná omezení

  V našem městě se tak postupně dostal na zakázanou listinu podomní prodej, hazard a nakonec i kravál nebo třeba pivo na lavičce. Abychom si pak nemuseli jezdit zpívat do země krále Miroslava.

 • Chceme bezpečné město. Podporujeme dobře vybavenou policii a hasiče

  ‘Zajistit bezpečnost občanů je další oblast, kterou musí pokrýt stát a obe

 • Odmítáme byrokratickou šikanu slušných lidí, hlavně podnikatelů a stavebníků

  Městské vyhlášky nebo jednání stavební komise by neměli komplikovat život slušným lidem a podnikatelům.

 • Dříve narození si zaslouží naší podporu

  Chceme Roztoky jako místo pro kvalitní a zdravý život v každé fázi života. Konzervativní pravicová politika je založena na podpoře institutu rodiny, který je základního políře komunity.

 • Nejošklivější a chátrající lokality města chceme změnit po rozumné dohodě s vlastníky

  Dohoda města a developerů je nezbytná, stejně jako se kdysi musel umět dohodnout rychtář s největšími sedláky.

 • Podpoříme iniciativní podnikavé lidi a spolky, jež obohacují život v našem městě

  Spolky a sportovní organizace si zaslouží naší podporu, protože v Roztokách zajišují neocenitelnou službu zejména pro naše děti.

 • Více odpadkových košů do ulic

  Udržení čistoty ve městě je možné jen, když se na něm budou podílet všichni občané, radnice k tomu ale musí vytvořit podmínky. Výrazně zvýšíme počet odpadkových košů v ulicích.

 • Prosadíme chytrá protipovodňová opatření

  Protipovodňová opatření by se neměla stavět pro slávu politiků. Prosadíme chytrá protipovodňová opatření, která skutečně ochrání občany před velkou vodou.

 • Posílíme autobusové linky 340 a 350

  Prázdný autobus 359 je nesmysl. Musíme změnit linku tak, aby lépe odpovídala potřebám našich občanů.

 • Budeme prosazovat parkoviště P+R v Dejvicích

  Vůči Praze 6 budeme prosazovat zřízení parkoviště P+R v Dejvicích, aby se zmírnil dopad zavedení tamních parkovacích zón na občany Roztok.

Zvládli jsme opravit více chodníků a silnic než kdokoliv před námi.

Obnovujeme městskou zeleň a staráme se o kulturní dědictví města.

Zabránili jsme trojnásobnému zvýšení daně z nemovitostí.

Připravili jsme rozsáhlou výstavbu kanalizace v Žalově a ulici Třebízského.

ODS je jedinou opravdu opravdu pravicovou v roztockém zastupitelstvu.

I z opozičních lavic jsem městu pomohli k dotaci 8,5 mil. Kč na MŠ Palackého.

Bojujeme proti rozpočtově neodpovědnému chování koalice TOP 09 a Sakura.

Prosadili jsme snížení daně ze psů na 200 Kč

Hodnoty a vize


MS ODS Roztoky zakládá svou politiku na tradičních liberálních a konzervativních principech, které vycházejí z evropské křesťansko-židovské tradice. Ústřední hodnotou je pro nás svoboda jednotlivce. Hlásíme se jednoznačně ke kulturním normám Západu při vědomí, že s těmi východními jsme ve druhé polovině 20. století získali dostatečnou zkušenost.

 • Daně nejsou nikdy dost nízké

  S penězi daňových poplatníků musí obec hospodařit odpovědně. Cílem politické reprezentace musí být vyrovnaný nebo mírně přebytkový rozpočet.

 • Soukromé vlastnictví je nedotknutelné

  Nedotknutelnost soukromého vlastnictví a právní jistota s tím spojená je to, co odlišuje svobodnou společnost od totalitních režimů. Země bez vysoké ochrany soukromého vlastnictví nemůže být hospodářky úspěšná.

 • Základem sociálního systému je rodina

  Rodina je tou nejdůležitější sociální sítí a základem pro život jednotlivce. Stát či obec nikdy rodinu nedokáže nahradit.

 • Pozitivní diskriminace a kvóty společnosti nepomohou

  Umělá podpora jedněch společenských skupin na úkor druhých vyvolává nerovnováhu, jejímž důsledkem je vzrůstající animozita a nevraživost ve společnosti.

 • Proti multikulturalismu

  Idea multikulturalismu se neosvědčila. Místo kulturní rozmanitosti přináší závažné problémy a zvyšuje napětí ve společnosti.

 • Česká republika je pevnou součástí Západu

  Odmítáme pokusy o revizi výsledků studené války a kříšení reliktů panslavismu. S Ruskou federací je třeba udržovat korektní a pokud možno přátelské vztahy, ale při paměti vlastních hořkých zkušeností s ruskou imperialistickou politikou podporujeme naše členství v NATO a považujeme Českou republiku za nezpochybnitelnou součást Západu.

 • Veřejný sektor není dobrým hospodářem

  Soukromé vlastnictví považujeme za preferované pro většinu druhů majetku. Úkolem obce či státu není rozšiřovat veřejný majetek, který je tzv. všech a nikoho.

 • Podporujeme švarcsystém

  Je na svobodné vůli lidí, podle jakých pravidel bude zaměstnanec prodávat svou práci.

Zrušením komunální daně za odpady ušetříme každému 600 Kč ročně.

Zásadní investicí příštích let budou školy a školky

Chceme snížit daň z nemovitosti v Roztokách.

Odmítáme byrokratickou šikanu slušných lidí, hlavně podnikatelů a stavebníků.

Jak se zapojit


V českých politických stranách je z různých důvodů jen velmi málo lidí. Myslíme si, že to je příčinou velké části problémů, které česká politika má. Politické strany ve svobodné společnosti nemohou být pouhým výtahem k moci pro pár vyvolených a prostředím pro zákulisní dohody. Demokratická společnost nemůže existovat bez toho, aby byly v politice zapojeny široké masy obyvatel, byť zdrcující většina z nich jen pasivně, bez vyšších politických ambicí. Proto je také v zemích na západ od nás běžné, že politické strany mají mnohonásobně více členů v poměru k počtu obyvatel než strany u nás.

Místní stružení ODS v Roztokách je skupinou více než dvou desítek normálních lidí všech věkových kategorií, nejrůznějších povolání a zájmů, kteří mají společné to, že jim není jejich okolí lhostejné. Scházíme se jednou měsíčně a nejsme nijak uzavřená skupina. Rádi uvítáme každého, kdo se s námi bude chtít setkat a diskutovat, co ho v roztocké či vyšší politice trápí. Není nutné se kvůli tomu hned ucházet o členství. Máme i řadu příznivců, se kterými jsme v dlouhodobém kontaktu.

Prostřednictvím politických stran se mohou občané účastnit na politickém rozhodování častěji než jen jednou za čtyři roky. V místním sdružení ODS diskutujeme nejen lokální roztocká témata, ale řešíme i vyšší politiku. Občas je výsledkem stanovisko, které předáváme do vyšších stranických pater. Sejde-li se takových stanovisek více z různých míst, mají šanci ovlivnit i celostátní politiku strany. V takové dlouhodobé práci vidíme hluboký smysl a šanci pro kvalitu naší demokracie.

Pokud to vidíte stejně, kontaktujte nás a někdy se prostě stavte jen tak na kus řeči.

Kontakt


Místní sdružení ODS Roztoky

info@odsroztoky.cz

Organizačně jsme součátní Oblastního sdružení Praha-západ

Fakturační adresa

Občanská demokratická strana
Oblastní sdružení Praha-západ
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
IČ: 16192656