Aktuality

MS ODS Roztoky vás zve na diskusní večer Totalita začíní nenápadně 10. října 2017 od 18:00 v základní škole Roztoky
Srdečně Vás zveme na Dětský den dne 2.9.2017 od 14:00 na Tyršové náměstí v Roztokách. který pořádá ODS Vstup zdarma
Lídr středočeské kandidátky ODS Honza Skopeček a kandidát č. 9, Tomáš Vaněk Vás zvou na promítání do areálu Sokol Roztoky:

Program pro Roztoky 2014-2018


 • Zrušením komunální daně za odpady ušetříme každému 600 Kč ročně

  Poplatek za odpady nelze spravedlivě stanovit, a proto navrhneme jeho úplné zrušení. Nejedná se totiž o poplatek, ale o komunální daň. Čtyřčlená roztocká rodina tak ušetří 2 400 Kč ročně.

 • Nechceme žít na dluh jako stát

  To znamená účelně investivat přednostně tam, kde je to skutečné povinností města -zejména infrastruktura, školy, školky a bezpečnost. Úvěry jsou možné jen na krátkodobé vykrytí investic.

 • Zásadní investicí přístích let budou školy a školky

  A to nejen nové části školy základní, ale i mateřské. MŠ Havlíčkova, stejně jako knihovna a část městského úřadu, jsou dávno za hranicí životnosti a jsou i bezpečnostním rizikem.

 • Více odpadkových košů do ulic

  Udržení čistoty ve městě je možné jen, když se na něm budou podílet všichni občané, radnice k tomu ale musí vytvořit podmínky. Výrazně zvýšíme počet odpadkových košů v ulicích.

 • Posílíme autobusové linky 340 a 350

  Prázdný autobus 359 je nesmysl. Je lepší přesunout prostředky do linek, které lidé používají. Vzhledem k plánovaným modrým zónám v Praze 6 bude nutné zabývat se kapacitou roztockých autobusů.

 • Zajistíme bezpečnost ve městě

  V rámci tvorby územního plánu budeme prosazovat zřízení služebny Policie ČR. Aktivně podpoříme městskou policii a dobrovolné hasiče.

 • Nezapomeneme na seniory

  Chceme Roztoky jako místo pro kvalitní a zdravý život v každé fázi života. Konzervativní pravicová politika je založena na podpoře institutu rodiny, který je základního políře komunity.

 • Prosadíme chytrá protipovodňová opatření

  Protipovodňová opatření by se neměla stavět pro slávu politiků. Prosadíme chytrá protipovodňová opatření, která skutečně ochrání občany před velkou vodou.

 • Budeme prosazovat parkoviště P+R v Dejvicích

  Vůči Praze 6 budeme prosazovat zřízení parkoviště P+R v Dejvicích, aby se zmírnil dopad zavedení tamních parkovacích zón na občany Roztok.

Zvládli jsme opravit více chodníků a silnic než kdokoliv před námi.

Obnovujeme městskou zeleň a staráme se o kulturní dědictví města.

Zabránili jsme trojnásobnému zvýšení daně z nemovitostí.

Připravili jsme rozsáhlou výstavbu kanalizace v Žalově a ulici Třebízského.

Hodnoty a vize


MS ODS Roztoky zakládá svou politiku na tradičních liberálních a konzervativních principech, které vycházejí z evropské křesťansko-židovské tradice. Ústřední hodnotou je pro nás svoboda jednotlivce. Hlásíme se jednoznačně ke kulturním normám Západu při vědomí, že s těmi východními jsme ve druhé polovině 20. století získali dostatečnou zkušenost.

 • Daně nejsou nikdy dost nízké

  S penězi daňových poplatníků musí obec hospodařit odpovědně. Cílem politické reprezentace musí být vyrovnaný nebo mírně přebytkový rozpočet.

 • Soukromé vlastnictví je nedotknutelné

  Nedotknutelnost soukromého vlastnictví a právní jistota s tím spojená je to, co odlišuje svobodnou společnost od totalitních režimů. Země bez vysoké ochrany soukromého vlastnictví nemůže být hospodářky úspěšná.

 • Základem sociálního systému je rodina

  Rodina je tou nejdůležitější sociální sítí a základem pro život jednotlivce. Stát či obec nikdy rodinu nedokáže nahradit.

 • Pozitivní diskriminace a kvóty společnosti nepomohou

  Umělá podpora jedněch společenských skupin na úkor druhých vyvolává nerovnováhu, jejímž důsledkem je vzrůstající animozita a nevraživost ve společnosti.

 • Proti multikulturalismu

  Idea multikulturalismu se neosvědčila. Místo kulturní rozmanitosti přináší závažné problémy a zvyšuje napětí ve společnosti.

 • Česká republika je pevnou součástí Západu

  Odmítáme pokusy o revizi výsledků studené války a kříšení reliktů panslavismu. S Ruskou federací je třeba udržovat korektní a pokud možno přátelské vztahy, ale při paměti vlastních hořkých zkušeností s ruskou imperialistickou politikou podporujeme naše členství v NATO a považujeme Českou republiku za nezpochybnitelnou součást Západu.

 • Veřejný sektor není dobrým hospodářem

  Soukromé vlastnictví považujeme za preferované pro většinu druhů majetku. Úkolem obce či státu není rozšiřovat veřejný majetek, který je tzv. všech a nikoho.

 • Podporujeme švarcsystém

  Je na svobodné vůli lidí, podle jakých pravidel bude zaměstnanec prodávat svou práci.

Omezili jsme mandatorní výdaje a prosadili úspory v rozpočtu.

Podpořili jsme e-aukci energie, díky které stovky domácností ušetřily.

Zabránili jsme zadlužování města.

Zbrzdili jsme zvýšení poplatků za odpady.

Jak se zapojit


V českých politických stranách je z různých důvodů jen velmi málo lidí. Myslíme si, že to je příčinou velké části problémů, které česká politika má. Politické strany ve svobodné společnosti nemohou být pouhým výtahem k moci pro pár vyvolených a prostředím pro zákulisní dohody. Demokratická společnost nemůže existovat bez toho, aby byly v politice zapojeny široké masy obyvatel, byť zdrcující většina z nich jen pasivně, bez vyšších politických ambicí. Proto je také v zemích na západ od nás běžné, že politické strany mají mnohonásobně více členů v poměru k počtu obyvatel než strany u nás.

Místní stružení ODS v Roztokách je skupinou více než dvou desítek normálních lidí všech věkových kategorií, nejrůznějších povolání a zájmů, kteří mají společné to, že jim není jejich okolí lhostejné. Scházíme se jednou měsíčně a nejsme nijak uzavřená skupina. Rádi uvítáme každého, kdo se s námi bude chtít setkat a diskutovat, co ho v roztocké či vyšší politice trápí. Není nutné se kvůli tomu hned ucházet o členství. Máme i řadu příznivců, se kterými jsme v dlouhodobém kontaktu.

Prostřednictvím politických stran se mohou občané účastnit na politickém rozhodování častěji než jen jednou za čtyři roky. V místním sdružení ODS diskutujeme nejen lokální roztocká témata, ale řešíme i vyšší politiku. Občas je výsledkem stanovisko, které předáváme do vyšších stranických pater. Sejde-li se takových stanovisek více z různých míst, mají šanci ovlivnit i celostátní politiku strany. V takové dlouhodobé práci vidíme hluboký smysl a šanci pro kvalitu naší demokracie.

Pokud to vidíte stejně, kontaktujte nás a někdy se prostě stavte jen tak na kus řeči.

Kontakt


Místní sdružení ODS Roztoky

info@odsroztoky.cz

Organizačně jsme součátní Oblastního sdružení Praha-západ

Fakturační adresa

Občanská demokratická strana
Oblastní sdružení Praha-západ
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
IČ: 16192656