Alice Tondrová

66
let,
úřednice
členka ODS

Stručně o mně

Vystudovala jsem sociálně-právní školu. Celý život žiji v Roztokách - Žalově. Jsem dlouholetou členkou ODS. V komunální politice jsem byla po několik volebních období zastupitelkou, radní a předsedkyní sociální komise. V profesní oblasti jsem pracovala v obchodní výstavní sféře, nyní působím v Národní galerii.
I senioři nám mají stále co nabídnout

Čeho chci dosáhnout:

  • Zřízení denního stacionáře pro seniory
  • Bezbariérový přístup do všech zdravotnických zařízení ve městě
  • Rozšíření ( doplnění ) služeb DPS o penzion pro seniory
  • Umožnit větší začlenění seniorů do života města
  • Pomáhat rozvoji mezilidských vztahů napříč generacemi

Napište mi