Úřad pro lidi

Dita Dvořáková

garant oblasti

Chceme zlepšit komunikaci mezi úřadem a zastupiteli i mezi vedením města a občany.

Úředníci by měli sloužit občanům a pomáhat zastupitelům jako rovnocenní partneři při jejich rozhodování.

  • Devítitisícové město potřebuje uvolněného starostu.
  • Platby a komunikaci s úřadem zlepšíme zavedením online portálu občana.
  • Chceme obnovit pravidelná setkání s občany.
  • Budeme udržovat tištěnou a online formu Odrazu a chceme zpřehlednit web města.
  • Připravíme projekt na celkovou rekonstrukci knihovny a vedlejší budovy úřadu.