Soukromé vlastnictví je nedotknutelné

Nedotknutelnost soukromého vlastnictví a právní jistota s tím spojená je to, co odlišuje svobodnou společnost od totalitních režimů. Země bez vysoké ochrany soukromého vlastnictví nemůže být hospodářky úspěšná a její občané nemohou prosperovat, protože se tím snižuje jistota a bezpečnost soukromých investic a z toho vyplývající hospodářský růst a vznik pracovních příležitostí.

Odmítáme jakoukoliv formu vyvlastnění či omezení vlastnických práv neadekvátní regulací. Dispozice se soukromým majetkem nemůže být na úkor hmatatelných práv jiných osob, avšak její omezování na základě většinové politické objednávky je nepřijatelná. Naše země s tím má neblahé zkušenosti z minulosti.

V ojedinělých případech, kdy je nutné osobní vlastnictví omezit např. kvůli zajištění národní bezpečnosti, musí být podmínky nastaveny tak, aby takové omezení bylo pro stát krajně nevýhodné a nenabádalo k tomu, aby si vláda (na jakékoliv úrovni) touto cestou "usnadňovala život".