Dita Dvořáková

41
let,
úředník
členka ODS

Stručně o mně

Téměř celý můj profesní život je spjatý s Městským úřadem v Roztokách. Díky kariérnímu posunu jsem postupně prošla odborem správy a rozvoje města, odborem financí a po mateřské jsem nastoupila na odbor vnitřních a sociálních věcí.

Práce pro lidi a s lidmi je pro mne spíše posláním. Okrajově se věnuji i hospodaření a rozpočtům, a to u školských organizací.  Volný čas vyplňuje má rodina a studium na VŠ, kde jsem si vybrala obor Bezpečnostní studia. Povodně v roce 2013 mne přivedly do Sboru dobrovolných hasičů. Svojí domovskou ODS jsem byla nominovaná do stavební a dopravní komise, které jsem členkou a mohu tak využít i jeden ze svých koníčků, kterým je architektura.

V soukromí přispívám organizacím, jejichž práci považuji za smysluplnou. Dlouhodobě podporuji Člověka v tísni, Nedoklubko a Pet Heroes.

 Nevěřím, že něco nejde. Vždy se snažím najít řešení.

Čeho chci dosáhnout:

  • Využít své znalosti a schopnosti pro efektivnější a hospodárnější fungování města.

Napište mi