Sociální a zdravotní oblast

Alice Tondrová

garant oblasti

Kapacita sociálních zařízení pro devítitisícové město nepostačuje.

Omezené jsou i kapacity zdravotnických zařízení, kde město může ovšem pouze vytvářet podmínky pro příchod dalších lékařů.

  • S pomocí dotací chceme vystavět alespoň jedno zařízení pro seniory (DPS, domov se zvláštním režimem apod.).
  • Zpřístupníme budovy, cesty a stezky pro lidi s horší pohyblivostí.
  • Chceme zajistit podmínky pro příchod a práci kvalitních praktických lékařů pro dospělé a děti.
  • Vystavíme nové kolumbárium a zkusíme najít místo na regulérní nový hřbitov.