Pozitivní diskriminace a kvóty společnosti nepomohou

Jsme proti umělému "napravování" vnímaných společenských křivd určitých skupin občanů. Lidé jsou si rovni ve svých právech, zároveň jsou ale odlišní. Společnost musí nastavit pravidla, aby jedinci mohli bez umělých překážek otevřeně soutěžit o svůj úspěch. Nesmí ale přistoupit k tomu, aby někomu úspěch rovnou zajistila, protože k tomu může dojít jedině na úkor někoho jiného, kdo by jinak v otevřené soutěži uspěl lépe.

V případě kvót (ať už na místa na volebních kandidátkách, ve statutárních orgánech firem, apod.) jde o nastavení podílu některých skupin obyvatel (např. žen) na příslušných pozicích dle subjektivního názoru navrhovatele. Zpravidla neexistuje žádné zdůvodnění, proč by preferovaný podíl měl být právě takový; často se vychází např. z 50% zastoupení žen v celkové populaci. Ve skutečnosti je takový sociálně inženýrský přístup k příslušným "chráněným" skupinám hrubě neuctivý - nerespektuje jejich individualitu, jež je skutečnou příčinou disproporce, která je "napravována". Kupříkladu, politické subjekty, které vnitřně zavedly kvóty na ženy na kandidátkách, mají často problém taková pravidla vůbec naplnit, neboť nemohou sehnat dostatek žen, které by o příslušné funkce stály.

Pozitivní diskriminace představuje umělé zvýhodnění nějaké části populace, která je jinak považována za znevýhodněnou. Např. některé země s koloniální minulostí mají uzákoněnu podporu menšin, jež byly v minulosti utiskovány. Případně je pozitivní diskriminace využívána k podpoře "začleňování" problematických skupin obyvatel. Ve skutečnosti je taková snaha pokrytecká a kontraproduktivní. Výhody takto podporovaných jsou totiž u většiny společnosti považovány za nespravedlivé a vyvolávají proti takto podporovaným animozitu, která může časem přejít v otevřený konflikt. V každém případě je to voda na mlýn extremistům.

V případě kvót i pozitivní diskriminace dochází k narušení přirozené, spravedlivé soutěže ve společnosti. Schopnější jsou penalizováni a vybraní méně schopní naopak podporováni. Je jasné, že takto pokřivená společnost bude dosahovat horších než optimálních výsledků. Jakékoliv zasahování do otevřené soutěže idejí a schopností je na úkor společnosti.