Školství

Jakub Ševčík

garant oblasti

Chceme se zaměřit na kvalitu výuky, vybavení školských zařízení a efektivní hospodaření.

Současná kapacita mateřských a základních škol je dostatečná a nepředpokládáme, že by bylo nutné její další zvýšení (kromě MŠ postavených developery a navazujících na výstavbu).

  • Dobré vzdělaní zaručí dobří kantoři, a ty chceme v Roztokách ve spolupráci se školou podporovat.
  • Získáme-li dotaci, postavíme novou tělocvičnu Na Cihelně.
  • Po uplynutí doby udržitelnosti dotace rozdělíme ZŠ na dva subjekty, které se budou výrazně profilovat.
  • Chceme umožnit nadaným žákům další rozvoj (dvojjazyčná výuka, matematické třídy aj.).
  • Budeme obnovovat dětská hřiště při MŠ i ostatní a „decentralizovat“ jejich rozmístění.