Sport, zábava a kultura

Martin Matas

garant oblasti

Výrazně zvýšíme podporu aktivním spolkům, které mění noclehárnu Prahy v živé město. Lidé, kteří dělají něco navíc pro druhé, si podporu zaslouží.

V době po covidu je sport jedním z nejdůležitějších prostředků k návratu ke zdravému životnímu stylu. Do sportu chceme investovat stejně jako do kultury.

  • Ve spolupráci se sportovními kluby a neziskovkami rozšíříme nabídku sportovišť a hřišť.
  • Upravíme oblast kolem přívozu k rekreaci rodin s dětmi i ostatních obyvatel a návštěvníků města.
  • Zaměříme se na územní plán jako strategický dokument, který má definovat sportovní plochy.
  • Kromě Slavností pravého a levého břehu budeme pořádat samostatný Den Roztok.
  • Zvýšíme podporu spolkům aktivně působícím ve městě, zejména ve spolupráci se školou a předškolními zařízeními.