Ing. Roman Jandík

40
let,
manažer, předseda kontrolního výboru města
zastupitel, předseda ODS Roztoky

Stručně o mně

Vystudoval jsem obor Ekonomie, řízení podniku na Fakultě strojní, ČVUT v Praze. Téměř celý život jsem občanem Roztok, kde se od roku 2008 věnuji komunální politice. Od roku 2010 jsem předsedou místní organizace ODS a zastupitelem. Pro město jsem pracoval rovněž jako radní, neuvolněný místostarosta, předseda kontrolního i finančního výboru. Většinu svého profesního života působím v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů a pojišťovnictví. Mám tři děti s jednou ženou.

 Neexistují veřejné peníze. Existují jen peníze daňových poplatníků. 

Čeho chci dosáhnout:

  • Peníze daňových poplatníků neslouží ke kupování voličské přízně kamarádů, ale k zajištění služeb pro všechny občany.
  • Udržíme daň z nemovitosti, daň ze psů i další poplatky v Roztokách na nejnižší možné míře.
  • Spořit se musí na provozních výdajích a uspořené finance použijeme na investice a rychlejší splacení 130 milionového dluhu, který po sobě zanechala přechozí koalice.
  • Vzdělání a školství je priorita a osobně mně záleží na tom, aby roztocká škola patřila mezi ty nejlepší v kraji.

Napište mi