Simona Mádlová

44
let,
učitelka v MŠ, starostka SDH Roztoky
členka ODS

Stručně o mně

Je mi 44 let a v Roztokách žiji od dětství. Pracuji jako učitelka v MŠ, v Roztokách působím jako starostka Sboru dobrovolných hasičů a vedoucí kroužku Mladých hasičů. Dále jsem členkou sociální komise. Na lidech u nás se mi líbí vzájemná soudržnost a nezištné podání pomocné ruky nejen při krizových situacích (povodně, požáry atd.) ale i v běžném životě.

Uhasím vaše problémy, budu tady pro vás!

Čeho chci dosáhnout:

  • Bezpečnost ve městě - dodržování veřejného pořádku, navýšení počtu kamer v kamerovém systému určeném pro potřeby PČR a MP.
  • Požární ochrana - protipožární a jiné zajištění vedoucí k bezpečnému chodu města a jeho okolí.
  • Prevence kriminality - výchovné a vzdělávací programy pro mládež (o šikaně, alkohoholu, drogách, informacích o práci složek IZS, zdravovědě atd.) ve spolupráci IZS se základními a mateřskými školami. Podpora tělovýchovy a jiných zájmových aktivit.
  • Sociální zabezpečení - zajištění bezbarierového přístupu do lékařského střediska nad lékárnou (vybudováním vnějšího výtahu). Podpora výstavby Domu pro seniory se sociální i zdravotní službou, na základě zjištěné poptávky o toto zařízení. Zajištění služeb seniorům pečovatelskou službou. Případná pomoc samoživitelkám, rodinám a občanům v nouzi.
  • Čisté město - navýšení odpadkových košů na místech, kde chybí, úklid chodníků a silnic. Posílení činnosti organizací, které tuto činnost mají v popisu práce (město, technická správa).
  • Dopravní infrastruktura - vyvíjením tlaku na Středočeský kraj prosazení rekontrukce průtahu města, výměna veřejného osvětlení.

Napište mi