Základem sociálního systému je rodina

Rodina je tou nejdůležitější sociální sítí a základem pro život jednotlivce. Stát či obec nikdy rodinu nedokáže nahradit a chránit musí především ty, kteří si sami pomoci nemohou – seniory, lidi se zdravotním postižením a všechny, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci. Všichni ostatní musejí převzít odpovědnost za svůj vlastní život. Pokud někdo odmítá pracovat, musí počítat s omezováním sociálních dávek. Obec zajistí pouze minimální počet předškolních zařízení pro rodiče a maximální dostupnost péče o předškolní děti včetně alternativních forem p´éče, které rodičům umožní pracovat na zkrácené úvazky. Liberalizace rigidních principů předškolní péče umožní zvýšit konkurenceschopnost soukromých zařízení obdobného charakteru.