Územní rozvoj

Jaroslav Huk

garant oblasti

Město dosáhne po zástavbě zbylých rozvojových ploch únosných hranic svého růstu.

Chceme zachovat to, co Roztoky odlišuje od jiných velkých sídel v okolí Prahy – přírodní rámec, jedinečnou krajinu a podmínky pro volný čas lidí.

  • Po dokončení změny č. 1 územního plánu nechceme zahajovat žádnou další.
  • Dokončíme regulační plán Solníky.
  • Budeme jednat s vlastníky pozemků s cílem odstranit ruiny a zanedbaná veřejná prostranství.
  • Prověříme protipovodňová opatření a jejich připravenost.
  • Budeme aktualizovat průběžně karty strategického plánu města a koncem volebního období i jeho analytickou a po širší diskusi s veřejností také návrhovou část.