Ing. Milan Veselý

77
let,
důchodce
člen ODS

Stručně o mně

Je mi 77 a kus let. Vystudoval jsem VŠZ fakultu mechanizace a po několika letech jsem dělal postgraduál na VÚT Brno Ústav soudního inženýrství ve specializaci Technické znalectví v oboru Silničních dopravních nehod. Potom jsem byl jmenován soudním znalcem v oboru Doprava silniční a městská, Ekonomika ceny a odhady, Strojírenství všeobecné a tuto činnost jsem vykonával cca 50 let. Zaměstnání byla různá a nebudu je zde vyjmenovávat. Posledních cca 15 let jsem vedl Stavební úřad zde v Roztokách a před penzí jsem byl uvolněným místostarostou v Roztokách. Mým cílem je, aby se v Roztokách žilo i nadále spokojeně.

Napište mi