Usnesení Oblastní rady ODS Praha západ

  • Usnesení č. 01/2023 ze dne 23.5.2023 

Oblastní rada ODS Praha západ vyjadřuje znepokojení nad snahami některých skupin uvnitř ODS o ovládnutí společnosti ČEZ cestou účelové přeměny společnosti na úkor minoritních akcionářů. Taková praxe přímo poškodí akcionáře ČEZ, jež jsou často voliči ODS, zviklá důvěru v český kapitálový trh, čímž zkomplikuje přijetí jakékoliv penzijní reformy v budoucnu a je neslučitelná s principem ochrany soukromého vlastnictví, které je pro  nás nejvyšší hodnotou.       

    

  • Usnesení č. 02/2023 ze dne 23.5.2023

Oblastní rada ODS Praha západ Oblastní rada ODS Praha západ vyzývá poslance a politiky ODS, aby se zasadili o zrušení náhrady rodného čísla za digitální identifikátory, které nepředstavují pro občany žádné přínosy a vyžadují neúčelné a nehospodárné náklady v odhadované výši 56 miliard. Toto opatření by navíc mělo negativní efekt na probíhající digitalizaci.