ODS nepodpořila rozpočet na rok 2019, koalice chce město zadlužit

Těsně před Vánocemi, ve středu 19. prosince, mělo roztocké zastupitelstvo na programu rozpočet na rok 2019 a schválení rozpočtového výhledu. Byť to ze samotného rozpočtu není na první pohled vidět, z diskuse a předloženého rozpočtového výhledu vyplývá záměr zadlužit město až 100 mil. Kč.

Proto jsem v rámci připomínek navrhnul poměrně výrazné a bolestivé škrty ve výši téměř 30 mil. Kč a to napříč kapitolami, bohužel i těmi, kde mi to osobně bylo proti srsti. Některé investice jsem navrhnul odložit, jiné více rozložit v čase. Uspořené finance jsem chtěl připravit na školu VTP I.  Jak známo, populárnější je vždy utrácet a páchat dobro, proto byl rozpočet schválen ve víceméně předložené verzi s kosmetickými úpravami. TOP 09 a SAKURA páchá dobro na úkor budoucích let a budoucích rozpočtů.

Předložený návrh rozpoču města naleznete zde.

Škola je jasná rozpočtová priorita a dotace, kterou snad město obdrží, doputuje až po dokončení a zaplacení všech dodávek, proto je naprosto legitimní diskuse nad tématem profinancování cash flow samotné výstavby i formou krátkodobé půjčky, ale to není případ úvěru na deset let, který vedení plánuje. Nota bene o plánované investici víme už pár let, takže bylo záhodno začít na spoluúčast šetřit už trošku dřív než v rozpočtu na příští rok. Na samotnou stavbu školy VTP I tak není v rozpočtu ani korunu, zato se rozfrcají téměř všechny zbývající úspory, které město na účtu mělo. Ale jak jsem se dozvěděl, žít na dluh je dnes in.

Roman Jandík

Předseda ODS Roztoky