Budeme dále masivně investovat do komunikací, infrastruktury a školek

Prošli jsme a postupně zanalyzovali všechny položky rozpočtu obce a připravili nejprve finanční plán. Bez započtení nejistých dotací jsou běžné roční příjmy rozpočtu města 116 mil. Kč a při troše dobré vůle lze mandatorní výdaje stlačit na 79,2 mil. Kč, což umožňuje na investice kalkulovat v následujících čtyřech letech minimálně 147 mil. Kč. Klíčová otázka bude, do jakých projektů finanční prostředky efektivně investovat. Zde je plán ODS:

Komunikace

V minulém volebním období byly rekonstruovány některé významné úseky roztockých ulic a v dalším volebním období bychom chtěli rekonstruovat ty zbývající, které jsou zanedbané nebo prašné. Zde je jasný výčet našich priorit pro další volební období:


Název ulice Hrubý odhad nákladů Název ulice Hrubý odhad nákladů
17. listopadu 1 416 000 Kč Pilařova 2 724 000 Kč
Braunerova 3 948 000 Kč Plzeňská 1 308 000 Kč
Dobrovolného 3 420 000 Kč Poděbradova 1 404 000 Kč
Hálkova 1 800 000 Kč Příčná 3 072 000 Kč
Horova 4 332 000 Kč Řadová 1 224 000 Kč
Jungmannova 5 928 000 Kč Sedláčkova 1 464 000 Kč
Kostelní 2 520 000 Kč Souběžná 1 848 000 Kč
Krásného 1 932 000 Kč Šebkova 720 000 Kč
Levohradecké nám. 1 320 000 Kč V Úvoze 4 392 000 Kč
Mühlbergerova  5 892 000 Kč Vidimova 1 464 000 Kč
Na Pískách 2 316 000 Kč Za Cihelnou 2 832 000 Kč
Na Vyhlídce 2 808 000 Kč Zeyerova 2 880 000 Kč
Nám. Jana Procházky 1 200 000 Kč Žižkova 2 052 000 Kč
       
Náklady celkem     66 216 000 Kč

 

V kalkulaci byl použit hrubý odhad nákladů vypočítaný dle prosté délky komunikace, přesto jsou roční investice necelých 17 mil. Kč finančně i procesně realizovatelné. Oprava některých silnic bude ale problematická kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům na pozemcích dotčených ulic. Zapomenout nesmíme ani na průtah městem, což je sice krajská komunikace, ale město bude při této investici muset kooperovat.

Vodohospodářská infrastruktura

V nadcházejícím volebním období bychom chtěli napojit na městskou kanalizaci zbývající roztocké domácnosti, což se týká ulice Za Cihelnou, části ulice Přemyslovská, Na Vyhlídce a bude-li to technicky možné, tak i U Zastávky. Zapomenout nesmíme ani na špatný stav vodovodního řadu v Tichém údolí. Do vodohospodářské infrastruktury plánujeme investovat v příštích čtyřech letech minimálně 25 mil. Kč.

Školky

Mateřské školky považuje ODS jako jednu z možností předškolního vzdělávání, proto vedle návrhu našeho konceptu „daňové vratky ve výši 1 500 Kč měsíčně “ na děti, jenž se v městské školce neumístí, budeme pokračovat v budování dalších vlastních kapacit. Objekt v lokalitě Na Panenské bychom rádi nechali čistě pro účely mateřské školky, čímž bychom zvětšili původně plánovanou kapacitu o 25 míst na celkem 100 míst. Další objekt, který se nabízí k využití, je obecní vila v Tichém údolí. Opravu a případné přizpůsobení na mateřskou školku nebo pro potřeby dětských skupin bychom rádi hradili z prodeje druhé sousední obecní vily.

Zeleň a veřejná prostranství

Větší péči a investice si zaslouží i obecní zeleň a veřejná prostranství. V příštím volebním období chceme zvýšenou péči věnovat parku na Tyršové náměstí a obnově roztockých alejí, které potřebují zejména průběžnou zahradnickou péči. Tyto investice jsou dalším pilířem našeho programu pro „Roztoky bavorského střihu“.