Zvyšování daní a poplatků je tabu

Roztoky mají peněz dost - stačí jen správně hospodařit

Běžné příjmy roztocké rozpočtu činí 116 mil. Kč a při správném hospodaření jsou naprosto dostatečné, aby pokryly všechny investiční potřeby našeho města. Přes snahu TOP 09 a hnutí Sakura jsme ve volebním období 2010 až 2014 nepřipustili plánované trojnásobné zvýšení daně nemovitosti a to pod pohrůžkou odchodu ODS z koalice. Jednoznačně jsme i proti zvyšování dalších komunálních daní, kterým se líbivě říká "poplatek" - ať už se jedná o daň ze psů nebo o daň z hlavy (z komunálního odpadu).


Nepřipustíme zvyšování daně z nemovitosti v Roztokách.

Proč odmítáme daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti patří obecně k jedné z nejhorších daní vůbec. Nemluvím ani tak o absolutních částkách, ale o principu. Je totiž strašně nespravedlivá. Každý, kdo vlastní nějakou nemovitost, tak si jí koupil za vydělané peníze, které ale má již zdaněné. To ovšem není vše, dále musí zaplatit za každou cihlu, trám nebo pytel cementu DPH ve výši 21 %, daně platí i příslušná stavební firma a její zaměstnanci. Když nebohému občanovi náhodou nějaké peníze zbydou a nemovitost si nakonec pořídí (často s hypotékou), je mu tento majetek donekonečna požírán daní z nemovitosti, která není ničím jiným, než sprostým a odporným poplatkem za to, že někdo něco má. Proto by tato daň měla být zrušena úplně. Celkový výnos v celé republice je odhadem 8 mld. Kč a jenom 2 mld. Kč stojí úřednický aparát, který tuto daň vybírá!