Zvýšíme dotace a granty na kulturu a spolky na 1,5 mil. Kč ročně – peníze k nim půjdou přes občany

Nechceme nepřidělovat peníze přes vševědoucí komisi poskytovatelům, ale rozdat je lidem - zákazníkům. Pokud bychom brali v úvahu stávající rozpočtové položky na kulturu, rozdělovalo by přes 1,1 mil. Kč. Ty lze občanům vrátit – abychom se vyhnuli administrativním nákladům např. formou stržení z poplatků za popelnice.  Jednoduše, žádní prostředníci, žádné papírování, prostě peníze lidem. A na lidech by pak bylo, jakou kulturu si jimi zaplatí. Ať už formou vstupného či třeba daru.


Chceme transparentní financování roztocké kultury.

Poslední roky se v politice nesou ve znamení zuřivého boje proti korupci a klientelismu. Takové nešvary lze vymýtit jedině omezením prostoru pro přerozdělování. Možná bude v této věci šance vidět, jak to kdo se svými proklamacemi myslí vážně. A kvalitní roztocké kultuře a dobrým spolkům by nakonec spokojení diváci mohli přinést ještě více prostředků, než kolik měly doposud od města a navíc nebudou muset být za nic vděčni politikům, kteří o tom teď rozhodují.