Poplatek za odpady odstupňujeme podle jejich množství

Nechceme, aby byl poplatek za odpad daní, ale poplatkem za službu v závislosti na tom, kolik odpadu vyprodukujete.

Náš cíl je následující:

 • Učinit z daně z hlavy opět poplatek, jehož výši ovlivňuji svým rozhodnutím a jednáním.
 • Snížit objem produkovaného SKO na obyvatele, naopak zvýšit množství tříděného odpadu na obyvatele.
 • Dosáhnout nákladově neutrálního odpadového hospodářství.

Teze k poplatku:

Poplatek tak, jak je dnes nastaven, je z čistě ekonomického pohledu daní z hlavy, jelikož:

 • je povinný – musí platit každý,
 • je neekvivalentní – objem vytvořeného odpadu nemá vliv na výši platby,
 • je neúčelový – je to normální součást příjmové stránky rozpočtu.

Teze k odpadovému hospodářství:

Nejdražším odpadem pro obec je směsný komunální odpad (dále jen SKO) – obec zaplatí za svoz i zpracování / uložení na skládku.

 • Pro svozovou společnost (v našem případě Regios) je SKO nezajímavý, tvoří jen cca 5% jejich obratu.
 • Peníze lze vydělat jen a pouze na tříděném odpadu – vydělává město, překupník i zpracovatel.
 • Je velkou výhodou provozovat vlastní sběrný dvůr, kde se shromažďuje tříděný odpad.
 • Za evidovaný tříděný odpad dostává město finanční příspěvek od spol. EKOKOM.

Teze k přístupu samosprávy:

 • Městský úřad je servis pro obyvatele města, nikdy opačně.
 • Je úkolem města zajistit si výběr poplatku a to způsobem, který je efektivní a přitom neobtěžující.
 • Nedodržování pravidel, např. tvorba černých skládek, řeší Městská Policie jednotlivě, nikoli Úřad plošným potrestáním.

Je několik cest, které lze volně kombinovat:

 1. Zvýšit počet sběrných nádob na tříděný odpad, případně je vyměnit za vhodnější – zde nám může výrazně pomoci společnost EKOKOM, která nám nabízí převzetí nádob do vlastnictví, jejich pravidelnou obměnu a zajištění standardního vzhledu třídících hnízd.
 2. Podpořit provoz vlastního sběrného dvora – delší otevírací hodiny, častější organizace kontejnerového sběru v obci, důsledná evidence.
 3. Umožnit lidem volbu velikosti nádoby na SKO či frekvence svozu – člověk v průměru vyprodukuje 30 l odpadu/týden, ale pokud někdo důsledně třídí, měl by mít možnost využívat menší nádoby, logicky za nižší poplatek, či si prodloužit termín svozu – svozová firma umí pracovat s oběma modely.
 4. Zavést pytlový sběr papíru a plastů ve vybrané lokalitě jako pilotní projekt – pytlový sběr má svoje výhody i nevýhody, ale je potřeba si prakticky ověřit, zda je životaschopný. Pytlový sběr zvyšuje objem tříděného odpadu. Ideální by byla lokalita s čistě difuzní zástavbou – pouze rodinné domy. Pytlový sběr by umožňoval individuální snížení poplatku v závislosti na množství vytříděného odpadu.

Někteří chytráci možná budou populisticky navrhovat úplné zrušení poplatku jako takového, výměnou za zvýšení daně z nemovitosti. To ale není cesta, kterou by se ODS v Roztokách chtěla vydat. Z historie víme, že to co je zdarma, toho si nikdo neváží a nikoho to nevede ke korekci svého přístupu. Naopak – jen k ignorantství, nihilismu a anonymitě. 40 let pod taktovkou společného vlastnictví veřejných statků za vedení revolučního předvoje dělnické třídy bylo snad dostatečně odstrašujících.

Chtěl bych dosáhnout toho, že svým chováním ovlivňuji výši mého poplatku a zároveň nevěším na městskou kasu, rozuměj na kapsy ostatních obyvatel, náklady za moje ignorantství.

Nikoliv nekonečné pudrování pozadí občanů z městské pokladny, ale individuální odpovědnost za svoje jednání a náklady je esencí pravicové politiky.